Studánka na Rovínku

Od:

 

Od Rovínku na Slapy,

cesta se mi klikatí.

Tam za potokem pod lískou,

zurčí pramen pod stříškou.

V parném létě osvěžil,

omyl mě a potěšil.

A když jsem šel potom dál,

na celý svět jsem se smál.

Studánka na Rovínku:

Jak si už asi mnozí z vás všimli, v loňském roce jsme se dali do obnovy studánky při cestě na Rovínek. Tato studánka byla kdysi oblíbeným zastavením na poutní cestě ke kapličce na Rovínku. Stavba chránící studánku byla původně klenutá. V osmdesátých letech dvacátého století byla však stavba natolik poškozena, že byla nahrazena novější variantou s šikmou stříškou. My jsme se vrátili k původnímu vzhledu a snažili jsme se o obnovu původního rázu tohoto malebného zákoutí. K tomu patří také navrácení křížku ve svahu nad studánkou, který se podařilo nalézt. Byl také upraven přístup ke studánce ze směru od Slap i od Rovínku včetně lávky přes potůček. Nechali jsme také provést rozbor vody ze studánky a ukázalo se, že pověst nelhala, voda ve studánce vyhovuje všem limitům pro pitnou vodu.

Nejhezčí na této akci bylo opět zapojení více lidí a subjektů, kterým se dohromady podařilo vytvořit něco krásného, co může sloužit všem. Mimo jiné poděkování patří Rodině Jakovlevičových, které pozemek se studánkou patří a s realizací souhlasila, Radce Rosenbergové, která zajistila dotaci  na pokrytí části nákladů,

společnosti Veolia a.s. za poskytnutí dotace,

 

firmě Zednictví Bárta a Profi půjčovna Slapy za vlastní realizaci projektu a také za pokrytí zbývajících nákladů na dokončení.

 

Rozbor vody ve studánce 2018: